BEZPE Team s.r.o, M.Rázusa 42, 95501 Topoľčany /areál Steindorfer STK/
0918 793 811
meloun@strojnik-skolenia.sk

Strojnícke školenia

Strojnícke školenia v rámci celého Slovenska

Skupina 1 – Stroje a zariadenia na zemné práce

 

Stroje a zariadenia na zemné práce sú určené na rozpojovanie zeminy, jej nakladanie na dopravné prostriedky, prepravu, prípadne aj rozprestieranie a zhutnenie

 

Skupina 1A – Dozéry                                                               

Predstavujú skupinu mobilných pracovných strojov určených na rozpojovanie a premiestňovanie zemín na kratšie vzdialenosti. Sú to konštrukčne robustné stroje, ich zaradenie je však efektívne a ťažko zastupiteľné

 

Skupina 1B – Rýpadlá a hĺbidlá 

Predstavujú skupinu pracovných strojov, ktorých použitie je vhodné tam, kde sa realizujú zemné práce menšieho a stredného rozsahu so zameraním na rozpojovanie, manipuláciu a úpravu terénu.

 

Skupina 1C – Nakladacie a vykladacie stroje 

Tvoria nezastupiteľnú skupinu v oblasti manipulácie s voľne uloženými sypkými materiálmi alebo kusovými prípadne paletizovanými bremenami. Nakladače svojim pracovným nástrojom v tvare otvorenej nádoby – lopaty – materiál naberajú, premiestňujú na kratšie vzdialenosti, respektíve nakladajú.

 

Skupina 1D – Frézy a ryhovače 

Ryhovače sú strojnotechnické zariadenia určené na hĺbenie rýh pri ukladaní potrubí, optických alebo elektrických káblov.

Frézy sú pracovné stroje určené na rekultiváciu terénu. Používajú rotačný nástroj vybavený frézovacími hrotmi.

 

Skupina 1E – Skrapery 

Tvoria skupinu zemných strojov určených na efektívne nasadenie v oblasti ťažby, naberania a prepravy zeminy na väčšie vzdialenosti a jej následného rozprestierania a zhutnenia.

 

Skupina 1F – Rúrové ukladače

 

Skupina 1G – Valce 

Predstavujú skupinu pracovných strojov slúžiacich najmä na povrchovú úpravu terénu, finálne zhutňovanie podkladových a krycích vrstiev, násypov a pod.